Grupa Lotos: Postój remontowy obniżył wynik operacyjny w I kw. o ok. 65 mln złWarszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Koszty bezpośrednie związane z postojem remontowym w Grupie Lotos wpłynęły na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego o ok. 65 mln zł w I kw. 2017 r., podała spółka.

Jednocześnie Grupa Lotos informuje, że produkcja razem wyniosła 2,324 mln ton w I kw., natomiast sprzedaż 2,272 mln ton.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.

(ISBnews)