Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Integer.pl odnotował 196,34 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto z działalności zaniechanej wyniosła w 2016 r. 249,35 mln zł wobec 35,84 mln zł straty rok wcześniej. Strata netto ogółem wyniosła odpowiednio: 496,15 mln zł wobec 41,94 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa zakończyła działalność operacyjną w zakresie tradycyjnych przesyłek listowych innych niż e-commerce. W związku z powyższym Grupa wyodrębniła działalność zaniechaną. Do zaniechanej działalności paczkomatowej Grupa zalicza działalność prowadzoną w Malezji, Rosji, Kanadzie oraz Ukrainie. Dodatkowo, podjęto decyzję o braku kontynuacji projektów paczkomatowych i zamknięciu spółek w Norwegii, Hiszpanii oraz Brazylii, podano w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 140,84 mln zł wobec 21,05 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 502,98 mln zł w 2016 r. wobec 290,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto ogółem w 2016 r. wyniosła 261,95 mln zł wobec 12,65 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast strata netto z działalności kontynuowanej w 2016 r. wyniosła 222,95 mln zł.
"Kluczowe dla wyników grupy kapitałowej było podjęcie decyzji o zaprzestaniu działalności w obszarze tradycyjnych przesyłek listowych. […] Zupełnie inna sytuacja występuje w przypadku sektora e-commerce, który organicznie rośnie z roku na rok o kilkanaście procent. Dodatkowo w Polsce jego perspektywy rozwoju są jeszcze bardziej korzystne w porównaniu do krajów Europy Zachodniej z uwagi na niższy udział e-commerce w handlu ogółem. Dlatego w najbliższych latach przewidujemy utrzymanie pozytywnego sentymentu dla tego sektora, co oznacza także wzrost zapotrzebowania na nowoczesne usługi logistyczne" - napisał prezes Rafał Brzoska w liście do akcjonariuszy.
Podkreślił, że segment pocztowo-kurierski w Polsce zanotował średnioroczny wzrost obsługiwanych wolumenów o 143%.
"Rekordowo wzrosły wolumeny obsłużone przez część kurierską, która w 2016 roku zanotowała o 406 % większy wolumen niż w roku 2015. Silne wzrosty były także udziałem przesyłek poleconych e-commerce, które w 2016 roku zyskały 141 %. Nadal stabilnie rośne segment Paczkomatów, który obsłużył o 81% więcej paczek w porównaniu do 2015 roku. Rekordowym miesiącem był grudzień, w którym Grupa w Polsce dostarczyła 15% rocznego wolumenu" - wskazał także prezes.
Brzoska przypomniał również, że 21 kwietnia br. zakończyło się wezwanie ogłoszone przez AI Prime – spółkę celową powołaną przez Advent International – na notowane na warszawskiej giełdzie akcje spółki Integer.pl. Właściciele ponad 90% akcji spółki zgodzili się na ich sprzedanie, a tym samym spełnione zostały warunki wezwania. Pozostałe akcje zostaną wykupione, a Integer.pl zostanie wycofany z giełdy.
Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą operator świadczący usługi kurierskie i paczkomatowe - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)