Gobarto ma umowę nabycia spółki Jama za 12 mln zł


Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Gobarto zawarło warunkową umowę nabycia 100% udziałów spółki Jama w Wałbrzychu od Marka Piotra Piekaja za 12 mln zł, podała spółka.
"Przedmiot umowy stanowi zobowiązanie sprzedającego do przeniesienia na emitenta tytułu prawnego do 100% udziałów w kapitale zakładowym Jama, wolnych od wszelkich obciążeń, oraz zobowiązanie spółki do nabycia udziałów i uiszczenia ceny za udziały, z zastrzeżeniem spełnienia się (lub zrzeczenia się) warunków zawieszających" – czytamy w komunikacie.
Cena sprzedaży ustalona została na 12 mln zł, przy czym ulegnie ona skorygowaniu o wartości i w sytuacjach wskazanych w umowie.
"Przeniesienie własności udziałów na emitenta nastąpi z chwilą podpisania umowy rozporządzającej oraz uznania rachunku bankowego sprzedającego ceną sprzedaży:
- pomniejszoną o kwotę zatrzymaną przez spółkę, w łącznej wysokości 4 000 000 zł,
- pomniejszoną lub powiększoną o kwoty ustalone na podstawie niezbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego pro forma Jama" – podano także.
Zamknięcie transakcji uzależnione jest m.in. od uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i braku prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).
Wcześniej Gobarto podało w ujawnionej informacji poufnej, że 15 listopad 2016 r. podpisało list intencyjny z Markiem Piekajem i od tego czasu prowadziło negocjacje w sprawie nabycia spółki Jama. Sprzedający przyznał Gobarto wyłączność negocjacyjną.
Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.
(ISBnews)