"Wartość IPO w I kw. tego roku wyniosła 99 mln zł i był to 35,6% r/r wzrost co wynikało przede wszystkim z niskiej bazy zeszłego roku.

W pipielinie mamy potencjalne nowe emisje, które wchodzą na rynek. Wiemy o około 10 postępowaniach prowadzonych w KNF" - powiedział podczas konferencji Fotek.

Na GPW w I kw. tego roku debiutowały 3 spółki wobec 2 zanotowanych w I kw. 2016 r. o łącznej wartości odpowiednio: 99 i 73 mln zł. W kwietniu br. na GPW zadebiutowały akcje 2 spółek: Dino Polska i Griffin Premium RE..

Fotek wskazał, że GPW zanotowała najlepszy kwartał pod względem obrotu akcjami od I kw. 2012 r. "Po raz pierwszy obroty średnie kształtowały się powyżej 1 mld zł" - podkreślił. Dodał, że giełda będzie dalej wspierać płynność na rynku akcji. "Udało nam się również zatrzymać spadek obrotów na rynku instrumentów pochodnych. Myślimy, że trend ten się utrzyma" - skomentował.

GPW spodziewa się jeszcze ok. 8 debiutów do końca 2017 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ostrożnie szacuje liczbę debiutów w okresie II-IV kw. br. na 10 (wliczając dwa debiuty kwietniowe), poinformował wiceprezes Jacek Fotek. 

"Biorąc pod uwagę już toczące się procesy prospektowe, z dużą dozą bezpieczeństwa, rząd wielkości 10 debiutów możemy zakładać, że mógłby mieć miejsce, wliczając debiuty zrealizowane w kwietniu. Zakładamy jednakże, że sprzyjająca koniunktura w dłuższym okresie może zachęcać kolejnych emitentów do rozważania pozyskania kapitału na rynku akcji" - powiedział Fotek podczas konferencji prasowej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)