Zysk operacyjny wyniósł 18,64 mln zł wobec 30,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 377,17 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 337,93 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I kwartału 2017 roku Grupa Alumetal zanotowała najwyższy w historii poziom ilości sprzedaży. Wolumen sprzedaży wyrobów wyniósł bowiem 46,1 tys. ton i był o 8% wyższy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku" - czytamy w raporcie.

W I kw. 2017 roku marże były znacząco niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co było przyczyną spadku EBITDA o 29% r/r do poziomu 25,5 mln zł w porównaniu z 35,8 mln zł w rekordowym jak dotychczas dla Grupy Alumetal I kw. 2016 r., podano także.

"W związku z realizowanym programem inwestycyjnym wydatki inwestycyjne w I kwartale 2017 roku wyniosły 15,4 mln zł i były o 40% niższe niż w I kwartale 2016 roku, a ich struktura wyglądała następująco:

- 1,8 mln zł wydatki odtworzeniowe,

- 2 mln zł wydatki w sferze metal management,

- 11,6 mln zł wydatki w sferze product mix/zwiększenie mocy produkcyjnych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 0,24 mln zł wobec 0,4 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.

(ISBnews)