Impel odnotował 2,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 9,04 mln zł wobec 6,38 mln zł zysku rok wcześniej.

"Poprawa wyniku osiągnięta została przede wszystkim w wyniku: lepszej niż przed rokiem realizacji procesu renegocjacji i waloryzacji cen oraz poprzez rozwój działalności rebrandingowej w segmencie Industrial Services oraz działalności teleinformatycznej w segmencie BPO" - podała spółka w raporcie.

Wskaźnik EBITDA wyniósł 22 102 tys. złotych, co oznacza jego wzrost o 2 669 tys. złotych, tj. 13,7% w stosunku do I kwartału 2016 roku. Wyższy od ubiegłorocznego wynik EBIT zawiera porównywalną wartość odpisów amortyzacyjnych (odnotowano wzrost amortyzacji o 13 tys. złotych), podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 555,75 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 481,07 mln zł rok wcześniej.

"Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w I kwartale 2017 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 409 875 tys. złotych, co stanowi ich przyrost o 50 934 tys. złotych, tj. o 14,2% w stosunku do I kwartału 2016 roku. Najistotniejsze wzrosty, wynikające głównie z waloryzacji cen realizowanych kontraktów, odnotowano w produktach: usługa porządkowo – czystościowa oraz fizyczna ochrona mienia. Produkty te cechuje duży udział kosztów pracy w kosztach ogółem, stąd też koncentracja działań negocjacyjnych i największy przyrost sprzedaży w tych obszarach" - czytamy w raporcie.

"Segment Industrial Services uzyskał przychody na poziomie 47 569 tys. złotych, co stanowi ich przyrost o 37,8%, a wzrost sprzedaży wynika głównie z rozszerzenia zakresu bieżących kontraktów oraz pozyskania nowych kontraktów w obszarze technicznej obsługi nieruchomości. Segment BPO uzyskał przychody na poziomie 88 496 tys. złotych, wyższe od ubiegłorocznych o 10 423 tys. złotych, tj. 13,4%. Wzrost przychodów jest konsekwencją wyższej sprzedaży w produktach teleinformatyki oraz pracy czasowej" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 6,28 mln zł wobec 6,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)