Świetne wyniki PZU po pierwszym kwartale 2017 roku. Spółka zanotowała duże wzrosty, co odbiło się pozytywnie na kursie akcji. Jest on najwyższy w historii.

"Dla mnie strategia grupy to coś, co nie ma prawa się zmieniać z kwartału na kwartał. Nie tylko podtrzymujemy tę strategię do 2020 roku (…) wszyscy braliśmy udział w jej tworzeniu (…) Wyniki I kwartału to dowód tego, że strategia przynosi pierwsze efekty" – powiedział prezes PZU SA Paweł Surówka podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym Grupy Kapitałowej PZU SA za I kwartał 2017 roku.

Spółka w środowym komunikacie podała, że zysk netto grupy PZU w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł ponad 1 mld zł (w tym ponad 940 mln zł zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej).

Prezes poinformował, że w pierwszych trzech miesiącach br. PZU osiągnęło najwyższą kwartalną sprzedaż ubezpieczeń w historii grupy, która wyniosła 5,8 mld zł.

"Także z wynikowego punktu widzenia nigdy nie mieliśmy tak mocnego otwarcia roku – zysk netto grupy PZU wyniósł ponad 1 mld zł. Najbardziej dumni jesteśmy ze stabilnego wzrostu liczby klientów. Na koniec pierwszego kwartału mieliśmy o ponad 800 tys. więcej czynnych polis rok do roku w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych. Bardzo cieszą także wyniki inwestycyjne w portfelu głównym, które są dwukrotnie wyższe, niż w ubiegłym roku" - przekazał Surówka.

Prezes podkreślił, że PZU liczy na dobre wyniki z działalności inwestycyjnej i chce, by wyniki z tego tytułu były bardziej przewidywalne. "Chcemy, by nasze wyniki inwestycyjne były stabilne i zgodne z naszymi oczekiwaniami, niezależnie od koniunktury na rynkach" – powiedział.

>>> Czytaj też: PZU Życie spodziewa się mniejszej szkodowości portfela w kolejnych kwartałach

Świetne wyniki spółki wpłynęły bardzo dobrze na jej sytuację na GPW. Kurs akcji PZU osiągnął najwyższy poziom od wejścia spółki na warszawską giełdę w 2010 roku i przekraczał w ciągu dnia wartość 46 zł za akcję.

W I kwartale 2017 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 1 mld 674 mln zł wobec 1 mld 57 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 58,4 proc.).

"W dalszym ciągu idziemy też w tym kierunku, żeby ten wynik inwestycyjny był dobry, żeby on był na poziomie wyżej niż poziom wyznaczony w naszej strategii" - tłumaczył prezes.

Przedstawiciele spółki poinformowali, że w II kwartale br., w związku z transakcją przejęcia Pekao, spadnie wielkość portfela inwestycyjnego PZU. Na początku maja br. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wydała decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru zakupu przez PZU i PFR 32,8 proc. akcji Banku Pekao S.A. od Grupy UniCredit. W ramach transakcji PZU nabędzie ok. 20 proc. akcji, a PFR - ok. 12,8 proc.

"Decyzja KNF otwiera drogę do zakończenia transakcji nabycia pakietu akcji Pekao SA w dniu 7 czerwca. Zakup tej instytucji potwierdza naszą konsekwencję w realizacji strategii PZU 2020, która zakłada silną obecność w polskim sektorze bankowym. Co więcej transakcja pozwoli na efektywne wykorzystanie kapitału nadwyżkowego PZU, wypracuje dodatkową wartość dla akcjonariuszy oraz, dzięki wykorzystaniu synergii i możliwości współpracy, będzie korzystna dla klientów obu firm. Z technicznego punktu widzenia jest to aktywo, które w długim okresie będzie generować stabilny strumień dywidend dla Grupy PZU. Jeszcze w tym roku spodziewamy się wpływów z tego tytułu na poziomie ponad 450 mln zł" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Surówka.

Członek zarządu PZU Tomasz Kulik powiedział na konferencji, że na dywidendę może trafić 50-80 proc. zysku za 2016 r. "Nie jesteśmy w stanie powiedzieć więcej niż to, co mówiliśmy wcześniej. Dywidenda będzie na pewno zgodna z polityką dywidendową (…) pozwolić to może na nieco wyższą wypłatę dywidendy, która wynikałaby wprost z polityki dywidendy, czyli 50 proc." – powiedział. "Rekomendacja zarządu będzie na początku czerwca" - dodał.

W marcu ówczesny prezes PZU Michał Krupiński poinformował, że zarząd ubezpieczyciela może rekomendować wypłatę dywidendy w przedziale 50-80 proc. zysku netto osiągniętego w 2016 roku.

Z polityki dywidendowej na lata 2016-2020 przyjętej w październiku 2016 r. wynika, że PZU zakłada przeznaczanie na dywidendę nie mniej niż 50 proc. zysku netto grupy.

W komunikacie PZU napisano, że w I kw. 2017 roku Grupa PZU zebrała 5 mld 768 mln zł składki brutto, czyli o 20,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. To wynik wyższej o 488 mln zł sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego oraz o 113 mln zł składki z ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego, w związku ze wzrostem średniej składki i liczby ubezpieczeń. O 162 mln zł wzrosła też składka w segmencie ubezpieczeń indywidualnych. W I kwartale wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła 3 mld 710 mln zł, tj. wzrosła o 21 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

>>> Polecamy: PZU: Finalizacja nabycia akcji Banku Pekao ustalona na 7 czerwca