Akcjonariusze LPP zdecydowali o wypłacie 65,53 mln zł dywidendy za 2016 r.Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze LPP jednogłośnie zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 65 531 268 zł z zysku za 2016 rok, wynika z podjętych uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie LPP SA postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości 280 070 923,45 zł w następujący sposób:

1. kwotę 65 531 268,0 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę,

2. wyłączyć kwotę 214 539 655,45 zł od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwałach.

Akcjonariusze zdecydowali także, że dniem dywidendy (dniem ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) będzie 4 września, a dniem wypłaty dywidendy będzie 20 września 2017 r.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody LPP ze sprzedaży sięgnęły 6,02 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)