Uniserv-Piecbud nie planuje dywidend w najbliższych 2 latachWarszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Uniserv-Piecbud nie planuje rekomendowania wypłacania dywidend przez najbliższe dwa lata obrotowe, zaś później chce uzależnić poziom wypłat od skali bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych, podała spółka.

"W terminie najbliższych 2 lat obrotowych zarząd emitenta zamierza wnioskować o niewypłacanie dywidendy i o przeznaczenie środków finansowych na finansowanie bieżących i przyszłych projektów oraz zabezpieczenie płynności w celu realizowania rozwoju działalności i zwiększania wartości grupy kapitałowej. W kolejnych latach obrotowych zarząd emitenta zamierza wnioskować o przeznaczenie na dywidendę części zysku netto emitenta po uwzględnieniu bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych grupy kapitałowej emitenta służących realizacji rozwoju działalności i zwiększeniu wartości grupy kapitałowej emitenta, przy czym w przypadku dużej skali wymienionych wyżej potrzeb zarząd emitenta może wnioskować o niewypłacanie dywidendy w danym roku obrotowym" - czytamy w prospekcie.

Wartość dywidendy, ewentualnie przeznaczonej do podziału, będzie uzależniona od wysokości osiągniętego zysku, koniunktury rynku, wartości bieżących inwestycji, sytuacji finansowej, możliwości dysponowania kapitałami rezerwowymi i zapasowymi, jak również realizacji elementarnych celów spółki, którymi są m.in. stały rozwój, szeroka ekspansja na rynek oraz systematyczne zwiększanie wartości akcji, podano także.

Z zysku za 2015 r., wynoszącego 5,16 mln zł, na dywidendę przeznaczono 2,37 mln zł na dywidendą, zaś dalsze 1,7 mln zł - na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty dywidendy w kolejnych latach. Z kolei zysk netto za 2016 r., wynoszący 6,42 mln zł, przeznaczono w całości na kapitał rezerwowy.

Uniserv-Piecbud doradza, projektuje, buduje nowe oraz remontuje istniejące instalacje i obiekty (w tym chłodnie, kominy, silosy, piece). Realizuje usługi dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, a także zakładów innych branż. W 2016 r. przychody Grupy Uniserv-Piecbud wyniosły 119,5 mln zł.

(ISBnews)