Szwedzkie genderowo neutralne przedszkola wychowują dzieci, które mają większe szanse niż te ze standardowych placówek na osiągnięcie życiowego sukcesu. Tak przynajmniej przypuszczają tamtejsi badacze.

W Szwecji funkcjonuje sieć publicznych przedszkoli, które są neutralne płciowo. Zabawki w nich nie są dzielone na tradycyjnie przypisywane chłopcom i dziewczętom, a dzieci bawią się całym zestawem razem, nie tworząc podziałów na grupy pod kątem płci. Prowadząca wspomnianą sieć Lotta Rajalin podkreśla, że jej podopieczni są zachęcani do oddawania się różnorodnym aktywnościom oraz odczuwania całego spektrum emocji. Dziewczynki nie powinny unikać gniewu, natomiast chłopcom nie zabrania się płakać. Credo szkoły to pozostawianie dzieciom jak największej ilości swobody. Przedszkola te są nietypowe również pod względem języka, jakim posługują się nauczyciele, którzy unikają sformułowań „chłopiec” i „dziewczynka”, zamiast tego zwracając się do nich „ludzie”, „dzieci” albo „przyjaciele” – pisze Quartz.

W przeprowadzonym niedawno badaniu przeprowadzonym na Uppsala University w Szwecji , którego wyniki zostały opublikowane w Journal of Experimental Child Psychology, wykazano, że tego typu wychowanie przedszkolne może w przyszłości popłacać. Okazało się, że „neutralnie” wychowywane dzieci chętniej od innych bawią się z nieznajomymi dziećmi przeciwnej płci, a także są mniej podatne na kulturowo umacniane płciowe stereotypy.

Reklama

Jak zauważył jeden z autorów badania dzieci z neutralnych płciowo przedszkoli co prawda dzielą ludzi na płcie, jednak są mniej podatne od rówieśników z innego typu placówek na stereotypizowanie i tworzenie podziałów w oparciu o nie.

Autorzy badania zastanawiają się nad dalekosiężnymi skutkami neutralnego płciowo wychowania szkolnego. Na podstawie wywiadów z badanymi dziećmi doszli do wniosku, że są one bardziej otwarte na pewne typy doświadczeń od dzieci z typowych szkół. Poza tym autorzy badania zakładają, że zwiększenie różnorodności wykonywanych aktywności powinno dodatkowo rozwinąć dzieci i zwiększyć ich szanse na osiągnięcie życiowego sukcesu.

>>> Polecamy: Gdzie na studia? Oto najlepsze kierunki na dobrych uczelniach