PCC Intermodal

Rada nadzorcza PCC Intermodal podjęła uchwały o powołaniu dotychczasowych członków zarządu na okres kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji, poinformowała spółka. Dariusz Stefański ponownie wybrany został prezesem, natomiast Adam Adamek wiceprezesem zarządu, podano także.
"Dariusz Stefański jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej (obecnie Akademii Morskiej) w Gdyni. Od marca 2006 roku Dariusz Stefański pełni funkcję prezesa PCC Intermodal" - czytamy w komunikacie.
Adam Adamek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od marca 2006 Adam Adamek pełni funkcję wiceprezesa PCC Intermodal S.A., a od 2013 r. pełni również funkcję członka zarządu PCC Intermodal GmbH (spółka zależna PCC Intermodal S.A.), podano także.

>>> Zobacz też rekomendacje   

Work Service 

Work Service zawarła z Profólió Projekt Tanácsadó Kft. aneks do warunkowej umowy sprzedaży 25 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Prohuman 2004 Kft., poinformowała spółka. Intencją stron jest zmiana terminu finalizacji transakcji umowy i przesunięcie go na 5 lipca br. "Dodatkowo strony ustaliły, że sprzedający do dnia 5 lipca 2017 r. nie będzie wykonywał przysługujących mu praw wynikających z umowy" - czytamy w komunikacie. Pod koniec ub. roku Work Service zawarł z Profólió Projekt Tanácsadó Kft. warunkową umowę nabycia pozostałych 25% udziałów w kapitale zakładowym w Prohuman 2004 Kft. Obecna umowa zastąpiła dotychczasową umowę opcji z 28 marca 2014 r. i jej finalizacja była zaplanowana na 27 czerwca 2017 r. 

4fun Media

Akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o wypłacie 1,017 mln zł dywidendy, czyli 0,25 zł na akcję, podała spółka. „Uchwała stanowi, że zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 1 818 494,03 złotych zostanie podzielony w sposób następujący:
- kwota w wysokości 801 006,28 złotych na kapitał zapasowy,
- kwota w wysokości 1 017 487,75 złotych na dywidendę dla akcjonariuszy spółki, tj. 25 groszy na jedną akcję" – czytamy w komunikacie.
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 12 października 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 26 października 2017 roku, podano również. 

Unibep

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa projektu Ursa Park, poinformowała spółka. Wynagrodzenie za wykonanie I etapu wynosi ok. 40,2 mln zł netto, natomiast wynagrodzenie za realizację II etapu, w przypadku zlecenia jego realizacji przez zamawiającego, określono na ok. 33,4 mln zł netto. 

Alior Bank

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 rok, wynika z uchwał walnego. "(...) Zwyczajne walne zgromadzenie banku postanawia, iż zysk netto banku za 2016 rok, w łącznej kwocie 632 075 412,74 zł przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. 

PKN Orlen

Rada nadzorcza PKN Orlen postanowiła, że w skład zarządu pod przewodnictwem prezesa Wojciecha Jasińskiego, powołanego na nową trzyletnią kadencję 26 czerwca br., wejdą: Mirosław Kochalski jako wiceprezes, a także Zbigniew Leszczyński oraz Krystian Pater jako członkowie zarządu, podała spółka. Jednocześnie na członków zarządu powołani zostali: Maria Sosnowska oraz Wiesław Protasewicz, pełniący do tej pory funkcję niezależnego członka RN, z której tego samego dnia zrezygnował. >>>> 

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 1 283,13 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 5 364,46 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję.>>>> 

Kredyt Inkaso

Obligacje Kredyt Inkaso serii C1 o łącznej wartości nominalnej 103 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek, 3 lipca, poinformowała GPW. "Zarząd giełdy postanawia określić dzień 3 lipca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 103 000 obligacji na okaziciela serii C1 spółki Kredyt Inkaso S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w uchwale.

Maxcom

Akcje i prawa do akcji (PDA) spółki Maxcom zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 2,09% i wyniósł 56,15 zł, zaś kurs PDA spadł o 3,73% do 52,95 zł. >>>>  

Maxcom przeprowadza kilka due diligence spółek w Europie Zachodniej i Centralnej. Na przełomie III i IV kwartału planuje premierę nowych modeli swoich telefonów, poinformował ISBnews wiceprezes Andrzej Wilusz. >>>> 

Dom Development

- Dom Development rozpoczął sprzedaż II etapu Osiedla Cybernetyki 17 na rogu ul. Cybernetyki 17 na warszawskim Mokotowie, poinformowała spółka. Termin planowanego przekazania 199 lokali to IV kwartał 2018 roku. "Osiedle Cybernetyki 17 powstaje na warszawskim Mokotowie, jednej z najbardziej lubianych i prestiżowych dzielnic stolicy. Poza atrakcyjną lokalizacją, inwestycję wyróżniać będzie przemyślana, nowoczesna architektura i niebanalne elementy plastyczne. Jesteśmy deweloperem, który kładzie szczególny nacisk na estetykę i design budowanych osiedli, stąd współpraca z artystami, którzy nadadzą inwestycji i otoczeniu charakterystycznego stylu. Jednocześnie elementy artystyczne doskonale wtapiają się w nowoczesne, miejskie otoczenie osiedla" - powiedział prezes Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie.

Asseco Poland

Rozwój w obszarze podpisu elektronicznego i innych usług zaufania cyfrowego ma strategiczne znaczenie dla Asseco Data Systems (ADS) z grupy Asseco Poland. Spółka liczy na sprzedaż swoich rozwiązań w tym segmencie docelowo "praktycznie na całym świecie", poinformował ISBnews prezes Andrzej Dopierała. >>>> 

Komputronik

Komputronik odnotował 13,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2016, zakończonym 31 marca 2017, wobec 11,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Marinera Invest podjęła decyzję o podwyższeniu ceny, po której będzie nabywała akcje Komputronika objęte wezwaniem, ogłoszonym 13 kwietnia br., do 7,18 zł za walor z 6,5 zł, podał Komputronik w komunikacie. >>>> 

Libet   

Akcjonariusze Libetu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w kwocie 6,36 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

Bloober Team

Premiera gry ">observer_" została przesunięta na III kwartał tego roku, poinformował Bloober Team. >>>> 

Vindexus

Vindexus dokonał emisji obligacji na okaziciela serii A2 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, podała spółka. "Przedmiotem emisji jest 40 000 obligacji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł każda. Maksymalna wartość emisji obligacji wynosi 40 000 000 zł, co stanowi więcej niż 10% kapitałów własnych emitenta" - czytamy w komunikacie. "Środki pozyskane przez emitenta z emisji zostaną przeznaczone na inwestycje i bieżącą działalność emitenta" - czytamy dalej. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 360 bps w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie.

PZU

Zgodnie z zapowiedziami, Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 250 mln zł, podała spółka. "Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 000 zł; cena emisyjna obligacji była równa ich wartości nominalnej; dzień wykupu obligacji przypada w dniu 29 lipca 2027 r.; obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży wynoszącej 1,80%" - czytamy w komunikacie.

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź może wkrótce rozszerzyć współpracę z China Minmetals o wspólne projekty na zasadzie wykonawstwa, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. >>>> 

Potwierdzają się informacje Dziennika Gazety Prawnej. KGHM Polska Miedź może w tym roku zdecydować o realizacji jako wykonawca projektu huty miedzi w Arabii Saudyjskiej lub Indonezji, o ile zdobędzie taki kontrakt, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. >>>> 

KGHM Polska Miedź i Uniwersytet Łódzki podpisały list intencyjny inicjujący współpracę naukowo-badawczą i dydaktyczną. >>>> 

Grupa Azoty

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 78,36 mln zł z zysku za 2016 r., co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,79 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Murapol

Grupa Murapol wyemitowała w drodze prywatnej oferty 28 169 obligacji serii BA o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości 28 mln zł. Pozyskane od obligatariuszy środki grupa przeznaczy na finansowanie bieżącej działalności, podał Murapol. Trzyletnie instrumenty dłużne, o stałym półrocznym oprocentowaniu w wysokości 6% w skali roku, zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych.