Deficyt budżetowy Polski po czerwcu / Forsal.pl

Potwierdziły się wcześniejsze przewidywania "Dziennika Gazety Prawnej", że czerwiec będzie kolejnym miesiącem z nadwyżką budżetową. Tak dobre wyniki budżetu po czerwcu to efekt dwóch czynników: wyższych wpływów z VAT i rekordowo wysokiej wypłaty 8,7 mld zł z zysku NBP za ubiegły rok.

Jeszcze nigdy w historii nie udało się zanotować nadwyżki w budżecie po sześciu miesiącach.

"Nadwyżka budżetu państwa po czerwcu br. wyniosła 5,9 mld zł" - czytamy w komunikacie resortu finansów.

Reklama

Resort podał, że dochody w okresie styczeń-czerwiec wyniosły 176,7 mld zł, tj. 54,3 proc. planu.

Wg szacunkowych danych w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 25,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 17,7 proc. rok do roku.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 170,8 mld zł tj. 44,4 proc. planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano porównywalną kwotowo wielkość środków na wydatki - 170,3 mld zł, tj. 46,2 proc. planu.

"Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - czerwiec 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:
- dochody z podatku VAT były wyższe o 28,1 proc. r/r (tj. ok. 17,6 mld zł),
- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,7 proc. r/r (tj. ok. 1,2 mld zł),
- dochody z podatku PIT były wyższe o 7,9 proc. r/r (tj. ok. 1,7 mld zł),
- dochody z podatku CIT były wyższe o 13,7 proc. r/r (tj. ok. 1,9 mld zł)" - czytamy także.

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-VI 2017 r. wyniosły 2,2 mld zł.

W okresie styczeń - czerwiec 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 20,7 mld zł i było wyższe o 1,6 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W czerwcu br. miała miejsce wpłata z zysku z Narodowego Banku Polskiego w wysokości 8,7 mld zł. Ponadto w lutym 2016 roku miała miejsce wpłata na rachunek budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r., podano także.

Jak najlepiej wykorzystać nadwyżkę w budżecie? "W sytuacji lepszej koniunktury, takiej jak obecnie, dobrze zgromadzić pewne oszczędności na gorsze czasy" - uważa główna ekonomistka banku Pocztowego Monika Kurtek. Były wiceminister finansów Cezary Mech twierdzi, że większe środki budżetowe należy wykorzystać na inwestycje, które spowodują w przyszłości "poszerzenie bazy podatkowej". Trzeba też doprowadzić do przyspieszenia wzrostu płac, ale nie poprzez np. zwiększenie płacy minimalnej, ale wymuszając na pracodawcach wzrost nakładów inwestycyjnych, np. przez zablokowanie imigracji siły roboczej. Więcej przeczytasz tutaj.

>>> Czytaj też: Polski dług publiczny drugim najszybciej rosnącym w UE. Wyprzedza nas tylko Łotwa