Na koniec pierwszego kwartału 2017 r. wskaźnik długu publicznego wobec PKB wzrósł w strefie euro do 89,5 proc., wobec 89,2 proc. na koniec IV kwartału 2016 r. W całej Unii Europejskiej zadłużenie także wzrosło. Łączny dług publiczny 28 członków Wspólnoty skoczył do 84,1 proc. PKB. W poprzednim kwartale zadłużenie kształtowało na poziomie 83,6 proc. PKB.

Odwrotnie było w przypadku relacji rocznej, czyli w porównaniu do pierwszego kwartału 2016 r. W obu przypadkach stosunek długu publicznego do PKB zmniejszył się. W strefie euro z 91,2 proc. do 89,5 proc., a w całej UE z 84,3 proc. do 84,1 proc.

>>> Czytaj też: Morawiecki: Inwestorzy nie tylko nie uciekną z Polski, ale pukają do nas coraz częściej

Najwyższe wskaźniki długu publicznego względem PKB pod koniec pierwszego kwartału 2017 r. odnotowano w Grecji (176,2 proc.), we Włoszech (134,7 proc.) i w Portugalii (130,5 proc.), a najniższy w Estonii (9,2 proc.), w Luksemburgu ( 23,0 proc.) i Bułgarii (28,6 proc.).

Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, na koniec I kwartału wyniósł 54 proc. PKB. To o 0,4 pp mniej niż w poprzednim kwartale, gdy dług publiczny wynosił 54,4 proc. PKB. Jednak porównanie z kwartałem sprzed roku wypada dużo gorzej. W pierwszym kwartale 2016 r. polski dług publiczny wynosił 51,8 proc. PKB, czyli o 2,2 pp mniej niż obecnie. Najwyższy wzrost wskaźnika zadłużenia odnotowano na Łotwie (+2,7 pp). Polska ze zmianą +2,2 pp znalazła się na 2. miejscu wśród państw z największym wzrostem wskaźnika zadłużenia w relacji do poziomu sprzed roku.

Ogółem w porównaniu do pierwszego kwartału 2016 osiem państw członkowskich odnotowało wzrost wskaźnika zadłużenia do PKB, a dziewiętnaście spadek. Najskuteczniej zadłużenie redukowały Holandia (-4,7 pp), Niemcy (-4 pp), Austria (-3,8 pp ), Malta (-2,9 pp) i Dania (-2,7 pp).

W porównaniu do czwartego kwartału 2016 dwanaście państw członkowskich odnotowało wzrost wskaźnika zadłużenia do PKB pod koniec pierwszego kwartału 2017 r., a piętnaście spadek. Najmocniej zadłużenie wzrosło w Czechach (+3,1 pp), Luksemburgu (+3 pp), w Chorwacji (+2,6 pp) i we Francji (+2,3 pp). Największe spadki odnotowano w Grecji (-2,9 pp), w Holandii (-2,2 pp) i w Austrii (-2,0 pp).

>>> Czytaj też: Gospodarka na czwórkę. Wzrost PKB może być najlepszy od 2011 roku