W kolejnych miesiącach duże wzrosty przychodów podatkowych, obserwowane w pierwszych miesiącach roku, mogą ulec spowolnieniu - ocenia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację podatkową.

"W drugiej połowie roku, struktura wzrostu gospodarczego będzie nieco mniej korzystna dla bieżącej dynamiki dochodów podatkowych z uwagi na brak efektu bazy statystycznej, z jakim mieliśmy do czynienia w pierwszych miesiącach z tytułu uruchomienia od kwietnia ubiegłego roku wypłat świadczeń z programu +Rodzina 500+" - napisano.

"W rezultacie z uwagi na fakt jednorazowego charakteru wpływu niektórych zmian (np. w zakresie kwartalnego rozliczenia) duże przyrosty w pierwszych miesiącach roku mogą ulec spowolnieniu w miesiącach następnych, wciąż jednak powinny być widoczne efekty pozostałych działań, które strukturalnie poprawiają ściągalność podatkową" - dodano.