"Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Podstawą faktyczną żądania pozwu, według twierdzeń spółki powodowej, jest wypowiedzenie przez spółkę zależną emitenta: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa umów długoterminowych sprzedaży energii elektrycznej i sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia" - czytamy w komunikacie.

Wstępna ocena uzasadnienia żądań pozwu wskazuje na ich całkowitą bezzasadność, podano także.

Tauron poinformował, że jest to kolejny - trzeci z zapowiadanych czterech pozwów spółek Grupy Wind Invest w przedmiotowej sprawie.

"Tauron przystąpił do analizy treści pisma i załączonych dokumentów oraz przygotowania odpowiedzi na pozew w zakreślonym przez sąd 30-dniowym terminie" - czytamy również.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)