Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - IMC odnotowało 30,3 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 32,8 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 34,46 mln USD wobec 42,91 mln USD zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,64 mln USD w I poł. 2017 r. wobec 54,37 mln USD rok wcześniej.
Znormalizowany zysk EBITA w I poł. 2017 r. wyniósł 40,06 mln USD wobec 49,58 mln USD zysku rok wcześniej.
Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.
(ISBnews)