Zysk netto Erbud wyniósł 6,8 mln zł w II kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniejWarszawa, 05.09.2017 (ISBnews) - Erbud odnotował 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 18,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wynik na jednostkach współkontrolowanych wyniósł 10,9 mln zł wobec 23,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 432,24 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 446,32 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 7,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,95 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 776,32 mln zł w porównaniu z 788,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 9,02 mln zł wobec 0,88 mln zł straty rok wcześniej.

"Solidny portfel zleceń, który zgromadziliśmy w ubiegłym roku, pozwolił nam utrzymać przychody na stabilnym poziomie, pomimo ogólnego spowolnienia w branży. Cieszy nas jednocześnie wzrost wyniku ze sprzedaży i wyniku netto. Ujemne efekty transakcji sprzedaży akcji Budlex S.A. zostały zniwelowane dzięki dobrym wynikom w pozostałych sektorach naszej działalności" - skomentował prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Pozytywne wyniki Grupy ERBUD w I półroczu 2017 r. to efekt silnej pozycji wypracowanej na krajowym rynku budownictwa kubaturowego. Przychody Grupy w tym segmencie wyniosły 552,3 mln zł i były o 13% wyższe niż na koniec czerwca poprzedniego roku, podkreśliła spółka.

"Główna część przychodów Grupy ERBUD przypada na budownictwo kubaturowe w Polsce. W I półroczu 2017 r. przychody tego segmentu stanowiły 71% całości przychodów ze sprzedaży. Warto podkreślić też stabilny wynik osiągnięty przez segment przemysłu. W minionym półroczu projekty industrialne w branży energetycznej i szeroko rozumianym przemyśle były drugą najbardziej dochodową częścią naszej działalności. Przyniosły 102,7 mln zł przychodów, co stanowi 13% ogólnego wyniku" - wskazał prezes.

Środki pieniężne na koniec czerwca 2017 r. wyniosły 141,4 mln zł, co oznacza wzrost o 23% r/r. Równocześnie grupa zmniejszyła o 72% poziom zadłużenia netto, które w I półroczu 2017 r. wyniosło 11,1 mln zł, podano także w materiale.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 r. miała 1,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)