We wtorek odbyło się posiedzenie grupy zadaniowej ds. ASF pod przewodnictwem ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

Według stanu na 5 września br., w Polsce wykryto 93 ogniska afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej oraz 461 przypadków tej choroby u dzików. W poszukiwaniu padłych dzików uczestniczyły służby weterynaryjne i służby leśne, a także wojsko.

Podczas wtorkowego spotkania rozmawiano na temat możliwości wdrożenia na terytorium Polski zasady kompertmentalizacji, czyli możliwości tworzenia w naszym kraju wydzielonych stref produkcji zwierzęcej. Np. mogło by to być dobrze zabezpieczone gospodarstwo rolne położone w strefie zagrożonej ASF. Takie rozmowy są już prowadzone w UE; chodzi o propozycje ustanowienia nowych ram dotyczących niektórych aspektów regionalizacji wprowadzanej w związku z występowaniem ASF, które pozwoliłyby na większą elastyczność w stosowaniu restrykcji w handlu świniami, ich mięsem oraz materiałem biologicznym, w zależności od poziomu bioasekuracji w gospodarstwach. Minister polecił prowadzenie dalszych prac w tym zakresie.

Resort rolnictwa wydłużył o dwa tygodnie termin składania wniosków o przyznanie rekompensaty za rezygnację z chowu świń. Wnioski można składać do 31 października br. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stosowne rozporządzenie już weszło w życie.

O rekompensatę mogą ubiegać się rolnicy, którzy oświadczyli, że nie spełnią zaostrzonych wymogów bioasekuracji. Powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w takim gospodarstwie, wydaje decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie, a posiadaczowi świń będzie przysługiwać rekompensata.

Od 5 września obowiązują ponadto nowe przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (tzw. pakiet Hogana). Uwzględniony został dodatkowy dwumiesięczny okres sprzedaży świń, tj. lipiec-sierpień 2017 r., w odniesieniu do którego producenci świń ze strefy zagrożonej ASF mogą ubiegać się o pomoc z tytułu uzyskania niższych cen za świń od cen rynkowych. Pomoc może wynosić maksymalnie 1,50 zł za kg masy tuszy.

Wnioski o udzielenie pomocy w odniesieniu do świń sprzedanych od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 12 września br.(PAP)

autor: Anna Wysoczańska

edytor: Dorota Kazimierczak