Tauron ma umowę z BGK dot. emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln złKrynica-Zdrój, 06.09.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę dotyczącą program emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł, poinformowała spółka.

"Jest to duży, wyjątkowy instrument, który daje możliwości co do wskaźników dłużnych dla Taurona. To są długoterminowe inwestycje" - powiedziała prezes BGK Beata Taszyńska-Muzyczka podczas konferencji prasowej w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy.

"Doprowadziliśmy wskaźnik dług netto/EBITDA z niedawnego 2,5x do dzisiejszego 2,17x. Bez hybryd nie byłoby to możliwe. My się tym instrumentem nie zadłużamy" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk.

Program emisji obligacji podporządkowanych przewiduje możliwość realizowania emisji w kilku seriach przez prawie 2 lata od momentu podpisania umów, a więc do 30 czerwca 2019 r. Okres finansowania wynosi 12 lat od daty emisji, przy czym pierwsze 7 lat to tzw. non-call period. Również przez 7 lat BGK zobowiązał się do utrzymania obligacji na swoim bilansie, podano także.

"Zadłużenie z tytułu obligacji hybrydowych z racji swojego podporządkowanego charakteru nie będzie wliczane do wskaźnika zadłużenia ustalonego na poziomie 3,5" - czytamy w komunikacie.

Nowy program emisji obligacji to kolejne finansowanie korzystne dla Grupy Tauron w kontekście ograniczenia ryzyka niedotrzymania granicznej wartości wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA, określonego w umowach finansowania Tauron. podano również.

"W ramach nowej strategii Grupy, Tauron prowadzi działania mające na celu pozyskanie nowych form finansowania dla planowanej działalności inwestycyjnej. Zapewnienie środków finansowych dla prowadzenia działalności Grupy, dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wydłużenie średnioważonego terminu zapadalności długu to działania, które powinny się przełożyć na pozytywne postrzeganie Tauron zarówno przez agencję ratingową, jak i inne instytucje finansowe" - powiedział też Grzegorczyk.

Cechą finansowania hybrydowego jest możliwość ujęcia jego części (z reguły 50%) jako kapitału w modelach finansowych agencji ratingowych. Takie ujęcie zmniejsza poziom zadłużenia i ma pozytywny wpływ na ocenę ratingową. W przypadku finansowania hybrydowego z BGK, rating będzie nadawany przed poszczególnymi emisjami, wyjaśniono.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)