Zysk netto PCM wzrósł r: r do 9,59 mln zł w II kw. 2017 r.Warszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - Prime Car Management (PCM) odnotowało 9,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 9,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk brutto wyniósł 12,43 mln zł wobec 12,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 151,3 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 144,79 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 21,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 18,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 299,73 mln zł w porównaniu z 270,83 mln zł rok wcześniej.

"Wynik netto I półrocza 2017 roku wyniósł 21,8 mln zł. Wskaźnik ROE na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9,7%, a wskaźnik zysku netto (bieżącego) na akcję 1,83 zł. Wynik netto analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł 18,6 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie floty pojazdów o 2 176 samochodów do poziomu 31 605 (o 7,4%), jak również floty objętej usługami CFM o 1 369 pojazdów do poziomu 22 055 (o 6,6%)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 26,99 mln zł wobec 13,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)