Marcin Kuksinowicz dotychczas m.in. od listopada 2009 r. do grudnia 2010 r. pełnił funkcję członka zarządu Allianz Bank Polska, odpowiedzialnego za zarządzanie obszarami biznesowymi (bankowość detaliczna), od stycznia 2011 r. do sierpnia 2014 r. pełnił funkcję wiceprezesa Kredobank (Lwów) odpowiedzialnego za bankowość detaliczną, bankowość MŚP, bankowość korporacyjną, marketing, a także za nadzorowanie funkcji generalnego zarządzania, od maja 2015 r. do kwietnia 2017 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PKO Faktoring, gdzie poza ogólnym zarządzaniem spółką odpowiedzialny był m.in. za przygotowanie i wdrożenie strategii rynkowej, zarządzanie zasobami ludzkimi, czy marketing i PR i od września 2014 r. do kwietnia 2017 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PKO Leasing, czytamy w komunikacie.

Maciej Kleczkiewicz do tej pory m.in. w okresie od czerwca 2006 r. do marca 2016 r. zatrudniony był w Banku Millenium, gdzie pełnił odpowiednio funkcję: kluczowego kierownika kierującego departamentem analiz kredytów konsumenckich, następnie kluczowego kierownika kierującego wydziałem informacji zarządczej oraz dyrektora departamentu planowania i informacji zarządczej. Od lipca 2016 r. pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Getin Noble Banku odpowiedzialnego za obszar planowania i informacji zarządczej, podano także.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)