GNB oczekuje wolniejszego tempa wzrostu odpisów kredytowych w 2018 r.Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Getin Noble Bank oczekuje, że tempo wzrostu odpisów kredytowych, które sięgnęło 60,5% r/r w I półroczu będzie niższe w 2018 roku. W II połowie br. bank oczekuje wartości odpisów kredytowych na poziomie podobnym, jak w I półr., w którym sięgnęły one 450,3 mln zł, poinformowali przedstawiciele banku.

"W I połowie i w zasadzie w całym 2017 r. będziemy mocno dostosowywać bank do większego obrezerwowania, by w 2018 i kolejnych latach nie balansować na krawędzi, ale mieć mocne zielone światło" - powiedział prezes Artur Klimczak podczas konferencji prasowej.

"Samych odpisów kredytowych spodziewamy się na mniej więcej zbliżonym poziomie do tego, co było w I półroczu" - dodał.

Jak poinformował członek zarządu Radosław Stefurak, w 2018 roku bank oczekuje spadku tempa wzrostu odpisów r/r.

"Przyszły rok powinien być lepszy pod względem tempa przyrostu odpisów. Jakość kredytów detalicznych poprawia się, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne to jest kwestia wskaźnika pokryć -będziemy zmierzać do rynkowego poziomu" - powiedział Stefurak.

Wartość odpisów kredytowych GNB wyniosła 245,1 mln zł w II kw. (wzrost o 19,5% r/r), zaś w całym I półroczu wyniosły 450,3 mln zł, co oznacza wzrost o 60,5% w skali roku.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)