"W tym roku przewidujemy ponad 4 mld zł wydatków inwestycyjnych, włączając w to inwestycje kapitałowe" - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej.

"Chcemy zrealizować re wydatki bez uszczerbku finansowego dla grupy" - dodał prezes.

Na 2017 r. grupa zaplanowała wydatki inwestycyjne w wysokości 2 755,3 mln zł. W I poł. 2017 r. zrealizowano 2 445,1 mln zł z zaplanowanych wydatków oraz 1 556,6 mln zł inwestycji kapitałowych.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)