Mostostal Zabrze zwiększył wartość umowy z Kinetics Technology do 23,2 mln złWarszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał aneks do kontraktu z firmą Kinetics Technology na dostawę i montaż zbiorników w ramach projektu Efektywna Rafinacja, tj. inwestycji realizowanej przez Grupę Lotos w instalację opóźnionego koksowania wraz z instalacjami towarzyszącymi, podała spółka. Aneks zwiększa wartość umowy o 6,5 mln zł netto do 23,2 mln zł netto.

"Na podstawie aneksu zwiększona została wartość wykonywanych przez emitenta prac o 6,5 mln zł netto, tj. do kwoty 23,2 mln zł netto. Ponadto zmieniony został termin zakończenia prac z dotychczasowego przypadającego na 30 czerwca 2017 roku na nowy przypadający 30 sierpnia 2017 roku, przy czym ze względu na trwający jeszcze końcowy etap realizacji prac, strony prowadzą dalsze rozmowy dotyczące wprowadzenia dodatkowego okresu na ich zakończenie" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2016 r. miał 792,31 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)