Spółki, które zostały wybrane w przetargach, mają opracować Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach budowy drogi ekspresowej S12.

Wykonawcą dokumentacji odcinka od granicy województwa łódzkiego do Radomia jest konsorcjum firm Multiconsult Polska i FPP Enviro, natomiast odcinek Radom - Puławy zaprojektuje konsorcjum firm Safage, Schuessler–Plan Inżynierzy i Schüßler–Plan Ingenieurgesellschaft.

Wartość pierwszego zadania opiewa na kwotę ok. 4,9 mln zł., a drugiego na ok. 5,7 mln zł.

Na zrealizowanie zadania obie firmy mają 32 miesiące od dnia podpisania umowy, czyli do maja 2020 r.