Strata netto Work Service to 70,7 mln zł w I półr., bez one-offów 7 mln zł zyskuWarszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Work Service odnotował 70,67 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I poł. 2017 r. wobec 8,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bez odpisów księgowych zysk netto w tym ujęciu za I półr. wyniósłby 6,98 mln zł, podkreśliła spółka.

Work Service odnotował 77,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata netto z działalności zaniechanej wyniosła 70,6 mln zł wobec 10,98 mln zł zysku rok wcześniej.

"W ramach prowadzonej transformacji w Grupie, w I półroczu, zakończony został proces sprzedaży udziałów w Grupach IT Kontrakt oraz Proservice, co spowodowało zastosowanie niepieniężnego odpisu księgowego, który jednorazowo obniżył skonsolidowany wynik netto za I półrocze 2017. Bez uwzględnienia jednorazowych odpisów dezinwestycyjnych zysk netto grupy wyniósł niemal 7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka przypomniała, że w ub. roku ogłosiła plan rozwoju, który wyznaczał cele strategiczne do końca 2017 r. Jednym z jego filarów była konsolidacja struktur i zwiększenie efektywności w różnorodnej biznesowo oraz geograficznie organizacji. W efekcie w I połowie 2017 roku zostały przeprowadzone dwa niezależne procesy sprzedaży udziałów w Grupach: IT Kontrakt i Proservice. "Pierwsza z nich wpłynęła pozytywnie, zaś druga ujemnie na bilans spółki. W rezultacie podjętych działań spółka dokonała odpisu księgowego, który obciążył wynik netto na łączną kwotę 77,6 mln zł" - podano także w komunikacie.

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej wyniósł 27,26 mln zł wobec 18,56 mln zł zysku rok wcześniej. W przypadku działalności kontynuowanej łącznie (w tym wyniki Grupy ITK oraz Grupy Proservice) zysk EBIT wyniósł odpowiednio: 36,76 mln zł wobec 32,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności kontynuowanej sięgnęły 1 205,16 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 1 087,05 mln zł rok wcześniej. W przypadku działalności kontynuowanej łącznie było to odpowiednio: 1 341,45 mln zł wobec 1 203,6 mln zł.

"Za nami bardzo aktywne półrocze, w czasie którego poprawiliśmy kluczowe wyniki operacyjne i jeszcze raz potwierdziliśmy, że realizacja naszych celów strategicznych przynosi zamierzone rezultaty. Nasz biznes rośnie w stabilnym dwucyfrowym tempie, a rozwój jest powiązany z dobrą sytuacją na rynku pracy w całym regionie CEE. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu nasze przychody rosną szybciej niż koszty, a przy tym udało nam się ograniczyć poziom zadłużenia. Co ważne, sprzyjającą koniunkturę widać w naszych działaniach handlowych, co powoduje, że notujemy niemal 30% wzrost zysków ze sprzedaży" - powiedział prezes Maciej Witucki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 41,84 mln zł wobec 7,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)