Zysk netto AmRest Holdings spadł r: r do 53,62 mln zł w I półr. 2017 r.Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - AmRest Holdings odnotował 53,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 76,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 102,11 mln zł wobec 109,94 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk na poziomie EBITDA w I półr. 2017 wyniósł 266 mln zł i był o 9,4% wyższy niż rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 390,54 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 1 835,28 mln zł rok wcześniej.

"Dynamiczny wzrost sprzedaży w I półroczu 2017 wynikał przede wszystkim z utrzymujących się pozytywnych trendów w restauracjach porównywalnych (LFL), zwiększenia tempa otwarć nowych lokali (150 restauracji otwartych w ciąg roku), a także dużej aktywności Grupy w obszarze M&A (przejęcie sieci kawiarni - 12 Starbucks w Niemczech w maju 2016, 15 restauracji KFC z początkiem marca 2017 oraz sieci Pizza Hut Delivery we Francji w maju tego roku)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 15,19 mln zł wobec 12,13 mln zł zysku rok wcześniej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)