Kancelaria premiera poinformowała w komunikacie, że podczas rozmów szefowie rządów Polski i Estonii poruszą kwestie związane z bieżącą agendą UE, m.in. trwających prac nad nowelizacją dyrektywy o pracownikach delegowanych, polityki migracyjnej UE oraz nowelizacji dyrektywy dot. europejskiego systemu handlu emisjami.

Jak podkreślono podczas rozmów będzie poruszony także temat cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa w kontekście przygotowań do Szczytu Cyfrowego, planowanego na 29 września w Tallinie, w którym weźmie udział premier Szydło.

Premierzy przedyskutują również problematykę współpracy regionalnej, w tym kontynuacji projektów kolejowych i drogowych Rail Baltica i Via Baltica.

Według komunikatu premierzy Szydło i Ratas omówią także kwestie bezpieczeństwa w regionie, zarówno w kontekście współpracy sojuszniczej w ramach NATO, jak również zagrożeń w sferze cyberbezpieczeństwa.

Od lipca 2017 r., po raz pierwszy w historii, Estonia sprawuje prezydencję w Radzie UE. Priorytetami obecnej prezydencji są: otwarta i innowacyjna gospodarka europejska, bezpieczna i chroniona Europa, Europa cyfrowa i swobodny przepływ danych oraz zintegrowana i zrównoważona Europa. Priorytetami, do których estońska prezydencja przywiązuje szczególną wagę są agenda cyfrowa i Partnerstwo Wschodnie. (PAP)