Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-09-18 6474,75 0,2% 0,3% 17,2% 35,7%
Miedź 3M USD/t 2017-09-18 6527,00 0,3% 0,6% 17,9% 36,3%
Ołów spot USD/t 2017-09-18 2364,25 1,4% 1,2% 18,2% 22,1%
Ołów 3M USD/t 2017-09-18 2390,00 1,3% 1,2% 18,5% 23,4%
Aluminium spot USD/t 2017-09-18 2060,25 0,2% -0,5% 20,9% 31,8%
Aluminium 3M USD/t 2017-09-18 2089,50 0,2% 1,3% 23,4% 32,6%
Cyna spot USD/t 2017-09-18 20840,00 0,8% 2,3% -1,7% 9,2%
Cyna 3M USD/t 2017-09-18 20700,00 0,8% 2,3% -2,0% 8,4%
Nikiel spot USD/t 2017-09-18 11164,00 1,4% 2,2% 12,0% 15,4%
Nikiel 3M USD/t 2017-09-18 11235,00 1,3% 2,3% 12,1% 15,5%
Cynk spot USD/t 2017-09-18 3127,50 2,8% 0,3% 22,3% 42,1%
Cynk 3M USD/t 2017-09-18 3098,00 2,2% -0,8% 20,3% 39,9%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-09-18 206,20 -0,5% 6,0% -8,8% 0,2%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-09-18 82,05 -0,6% 5,2% 16,8% 41,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-09-18 656,50 -0,9% 5,5% 5,9% 15,8%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-09-18 610,50 -1,0% 5,9% 6,4% 17,2%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-09-18 514,50 -1,3% 6,2% -1,2% 19,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-09-18 509,25 -1,3% 11,9% 3,7% 26,3%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-09-18 311,50 -0,9% 8,6% -1,5% 29,4%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-09-18 314,25 -1,0% 10,1% 2,0% 34,4%

(PAP Biznes)