PKN Orlen przydzielił obligacje serii A o wartości nominalnej 200 mln złWarszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - PKN Orlen przydzielił wszystkie oferowane obligacje serii A o wartości nominalnej 200 mln zł, poinformowała spółka.

"W okresie subskrypcji 1 188 inwestorów złożyło zapisy na 4 292 122 obligacje. Spółka przydzieliła na zasadzie 'maksymalnego przydziału' 2 mln obligacji 1 188 inwestorom, zgodnie z prospektem i ostatecznymi warunkami oferty obligacji serii A. Wartość maksymalnego przydziału wyniosła 4 237 obligacji, co oznacza, że zapisy złożone przez poszczególnych inwestorów do łącznej liczby 4 237 obligacji nie podlegały redukcji. Zastosowana metoda maksymalnego przydziału obligacji powoduje, że każdy z inwestorów, którego zapis został zredukowany może mieć różną stopę redukcji i nie jest możliwe wyliczenie takiego jednego reprezentatywnego wskaźnika dla wszystkich zredukowanych zapisów na obligacje serii A" - czytamy w komunikacie.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł za jedną obligację. Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą obligacji, podano także.

Pod koniec lipca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy sporządzony przez PKN Orlen w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach II programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł. Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)