Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-09-19 6488,25 0,2% 0,6% 17,5% 36,5%
Miedź 3M USD/t 2017-09-19 6539,00 0,2% 0,8% 18,1% 36,9%
Ołów spot USD/t 2017-09-19 2397,75 1,4% 2,7% 19,9% 22,9%
Ołów 3M USD/t 2017-09-19 2421,00 1,3% 2,5% 20,1% 23,9%
Aluminium spot USD/t 2017-09-19 2095,75 1,7% 1,2% 23,0% 33,6%
Aluminium 3M USD/t 2017-09-19 2125,00 1,7% 3,1% 25,5% 34,2%
Cyna spot USD/t 2017-09-19 20760,00 -0,4% 1,9% -2,1% 7,3%
Cyna 3M USD/t 2017-09-19 20650,00 -0,2% 2,0% -2,2% 6,7%
Nikiel spot USD/t 2017-09-19 11069,50 -0,8% 1,3% 11,1% 9,6%
Nikiel 3M USD/t 2017-09-19 11140,00 -0,8% 1,5% 11,2% 9,8%
Cynk spot USD/t 2017-09-19 3125,25 -0,1% 0,3% 22,2% 39,7%
Cynk 3M USD/t 2017-09-19 3106,50 0,3% -0,6% 20,6% 38,0%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-09-19 206,20 0,0% 6,0% -8,8% 0,2%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-09-19 83,50 2,1% 6,7% 21,4% 42,3%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-09-19 656,00 -0,1% 5,4% 5,8% 14,7%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-09-19 610,00 -0,1% 5,9% 6,3% 16,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-09-19 518,50 0,8% 7,0% -0,4% 18,2%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-09-19 513,00 0,7% 12,8% 4,4% 24,9%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-09-19 310,50 -0,3% 8,3% -1,8% 26,2%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-09-19 313,25 -0,3% 9,7% 1,7% 31,6%

(PAP Biznes)