Zysk operacyjny wyniósł 30,66 mln zł wobec 23,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 439,37 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 332,52 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie był przede wszystkim następstwem zwiększania skali działalności grupy w szczególności przez: (i) rozwój sieci dystrybucji zarówno pod względem liczby otwieranych nowych filii, jak i lepszym pokryciem geograficznym polskiego rynku, (ii) rozszerzaniem asortymentu, (iii) lepszym dopasowaniem asortymentu do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych, (iv) systematyczną optymalizację i poprawę obsługi klientów oraz (v) ogólnego wzrostu rynku" - czytamy dalej.


W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 21,04 mln zł wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od czerwca 2016 r. 

(ISBnews)