Strata netto Sfinks Polska wyniosła 1,16 mln zł w I poł. 2017 r.Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 1,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 6,38 mln zł zysku w okresie 1 grudnia 2015 - 31 maja 2016 r., podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,83 mln zł wobec 3,91 mln zł zysku w okresie 1 grudnia 2015 - 31 maja 2016 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,96 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 91,2 mln zł w okresie 1 grudnia 2015 - 31 maja 2016 r.

"W okresie styczeń - czerwiec 2017 r. przychody gastronomiczne wygenerowane w ramach sieci zarządzanych przez Sfinks Polska osiągnęły wartość 93,16 mln zł wobec 93,22 mln zł w miesiącach grudzień 2015 - maj 2016 r., przy czym sieć Chłopskie Jadło odnotowała ponad 20% wzrost sprzedaży" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 1,06 mln zł wobec 6,61 mln zł zysku w okresie 1 grudnia 2015 - 31 maja 2016 r.

Na różnice w wynikach wpłynęły znaczące zdarzenia jednorazowe z roku 2016, podkreśliła spółka.

"Już w pierwszej połowie zeszłego roku pojawiła się na rynku silna presja kosztowa, przede wszystkim w zakresie płac, ale także surowców. Systematycznie jednak wdrażamy rozwiązania, które mają równoważyć wpływ tych czynników na nasz biznes. Wprowadziliśmy już szereg zmian, co pozwoliło nam skutecznie zapanować nad wpływem wzrostu kosztów na rentowność naszej działalności. Analiza wyników na poziomie danych porównywalnych pokazuje, że podjęte przez nas działania są skuteczne i systematycznie wracamy do wyników sprzed podwyżki płac. Już w drugim kwartale 2017 r. osiągnęliśmy zysk jednostkowy na poziomie netto w wysokości 0,62 mln zł. Niezależnie od wyraźnej zmiany negatywnego trendu spowodowanego presją płacową i wzrostem kosztów surowca wciąż ciężko pracujemy nad następnymi projektami, które w kolejnych okresach powinny przełożyć się na poprawę osiąganych wyników" - skomentował prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Prezes zaznaczył, że wyniki z pierwszego półrocza sprawozdawczego tego roku nie są wprost porównywalne do raportowanego w zeszłym roku pierwszego półrocza sprawozdawczego.

"Zaburzenie porównywalności powodują głównie zdarzenia jednorazowe oraz fakt raportowania wówczas danych za okres od grudnia 2015 do maja 2016, co przy sezonowości naszego biznesu powoduje istotne odchylenia. Jednocześnie w tym roku pracowaliśmy na mniejszej sieci. Mimo to obroniliśmy sprzedaż i wyszliśmy na plus. Zdecydowaliśmy się prezentować wyniki także w okresach porównywalnych, czyli takich samych okresach kalendarzowych, co pokazuje, że prowadzone przez nas działania wprost przekładają się na systematyczną poprawę wyników" - wyjaśnił.

Jak podano w komunikacie, Sfinks Polska zarządza 108 restauracjami na terenie Polski, w tym siecią 92 restauracji Sphinx (segment casual dining), 13 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 2 restauracjami WOOK (segment casual dining), a także pubem Bolek w Warszawie.

Sfinks Polska w I półroczu 2017 r. wypracowała 87,90 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży wobec 87,95 mln zł w takim samym okresie 2016 r. Jednocześnie spółka osiągnęła EBITDA w wysokości 6,30 mln zł EBITDA w I połowie 2017 r. wobec 8,20 mln zł w porównywalnym okresie 2016 r. Ponadto po sześciu miesiącach 2017 r. Sfinks odnotował wynik jednostkowy na poziomie netto o wartości -1,06 mln zł wobec 6,05 mln zł rok wcześniej, podano także w komunikacie.

Sfinks Polska to największa firma restauracyjna z sektora casual dining w kraju i jedna z największych w Europie. Sfinks Polska jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)