Polnord wyemituje obligacje serii NS10 warte max. 18 mln złWarszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Polnord zdecydował o emisji do 18 tys. szt. obligacji serii NS10, o łącznej wartości nominalnej 18 mln zł, podała spółka.

"Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji deweloperskich oraz częściowe refinansowanie dotychczasowego zadłużenia spółki. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone. Po dniu emisji zostanie ustanowiona hipoteka łączna na nieruchomościach spółki. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Wysokość oprocentowania obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR3M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Obligacje będą podlegać wykupowi w okresie 36 miesięcy od dnia emisji, z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu, podano także.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)