W terminalu przeładunkowym kolejowo-drogowym z rozlewnią gazu płynnego firmy Gaspol rocznie przeładowywane będzie ponad 200 tysięcy ton gazu płynnego. Na terenie obiektu, który powstaje w Pawłowicach koło Sędziszowa, będzie się odbywać przeładunek, magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego oraz napełnianie i dystrybucja butli.

„W skład terminalu będą wchodziły urządzenia potrzebne do sprowadzania gazu ze Wschodu, głównie z Kazachstanu. Infrastruktura kolejowa pozwoli na wysyłanie po rozładunku gazu w inne rejony kraju i do państw sąsiadujących z Polską. Będą również magazyny na gaz i rozlewnia gazu płynnego, która służy do napełniania butli powszechnie używanych w gospodarstwach domowych” – powiedział PAP prezes Gaspolu Sylwester Śmigiel.

Pierwszym etapem budowy będzie niwelacja terenu, która potrwa do końca tego roku. „Następnie zostanie przygotowane miejsce na ustawienie zbiorników magazynowych, które są kluczowym elementem terminala. Kolejne etapy inwestycji to uzbrojenie terenu, budowa bocznicy kolejowej oraz infrastruktury” – dodał Śmigiel. Zakończenie inwestycji jest przewidywane na koniec 2018 roku.

Koszt inwestycji wyniesie około 50 mln zł. Dzięki planowanemu przedsięwzięciu powstanie blisko 150 miejsc pracy. Zatrudnienie znajdą osoby bezpośrednio pracujące przy terminalu oraz pracownicy firm współpracujących przy jego obsłudze.

Firma Gaspol powstała w 1991 roku. Obecnie posiada dwa terminale: morski w Gdańsku i kolejowy w Małaszewiczach, pięć rozlewni gazu płynnego i flotę specjalistycznych cystern do przewozu LPG i LNG. Posiada ponad 20 tys. punktów sprzedaży na terenie całej Polski.