MF informuje, że spadek zadłużenia w lipcu 2017 r. był głównie wypadkową finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (1,9 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (3,5 mld zł) oraz zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-7,7 mld zł) – przede wszystkim na skutek wykupu obligacji.

Wzrost zadłużenia od początku 2017 r. był natomiast głównie wypadkową ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-11,2 mld zł), wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+36,3 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, a także umocnienia złotego (-18,9 mld zł).

Resort dodaje, że zadłużenie krajowe w lipcu 2017 r. zmniejszyło się o 5,0 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych.

Z kolei zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się w lipcu 2017 roku o 0,8 mld zł, co było wynikiem ujemnego salda emisji długu (-0,6 mld zł).

Od początku 2017 r. zadłużenie krajowe skarbu państwa wzrosło natomiast o 36,0 mld zł - informuje MF. W tym samym okresie zadłużenie nominowane w walutach obcych zmniejszyło się o 24,7 mld zł, co było m.in. wypadkową zmniejszenia długu nominowanego w walutach obcych oraz umocnienia złotego.(PAP)