"We wrześniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 2,7 (przed miesiącem plus 5,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,7 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 13 proc. (przed miesiącem odpowiednio 17,8 proc. i 12,7 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że wrzesień jest czwartym z kolei miesiącem, w którym oceny portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są pozytywne. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest mniej negatywnie niż przed miesiącem. Odpowiednie oczekiwania są mniej korzystne od przewidywań formułowanych w sierpniu.

"Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Od marca br. prognozowany jest niewielki wzrost zatrudnienia. Zapowiadany jest niewielki wzrost cen robót budowlano-montażowych, zbliżony do przewidywanego w ostatnich pięciu miesiącach" - napisano.

Spośród badanych podmiotów 29,6 proc. (przed rokiem 25,8 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą.

"Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się nieznacznego spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, zbliżonego do prognozowanego przed miesiącem" - dodano. (PAP Biznes)