"Na dzień 1 lipca 2017 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,47 mld zł, z czego do realizacji w 2017 roku przypada około 836 mln zł, natomiast pozostała kwota, tj. 2,64 mld zł na lata kolejne. Największy udział w portfelu zamówień grupy stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego (96%). Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa stanowi 4% wartości portfela Grupy PBG" - czytamy w komunikacie.

Portfel zamówień spółki PBG S.A. na 1 lipca 2017 roku wynosił blisko 131 mln zł, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PBG sięgnęły 914 mln zł w I poł. 2017 r., tj wzrosły o blisko 16%, przede wszystkim dzięki wysokiej dynamice wzrostu przychodów z segmentu budownictwa energetycznego (20,3% r/r).

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)