Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia br. wyniosła 1 136,1 tys. wobec 1 140 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 346,9 tys. przed rokiem. 

Prognozy czternastu ekonomistów wahały się od 7% do 7,1%, przy średniej na poziomie 7,04% (wobec 7,1% r/r miesiąc wcześniej).

Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,1% w sierpniu 2017 r., czyli nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca,

W projekcie budżetu na 2018 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 7,2% na koniec 2017 r. i spadnie do 6,4% na koniec 2018 r.  

>>> Polecamy: Budżet bije kolejny rekord. Tak duża nadwyżka to rzecz bez precedensu po 1990 roku