W piątek marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezes spółki Copernicus Podmiot Leczniczy Dariusz Kostrzewa podpisali umowy na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego dwóch projektów leczniczych, które będą realizowane przez spółkę do końca 2020 roku.

Marszałek podkreślił, że celem projektów jest przede wszystkim zwiększenie liczby mieszkańców województwa wykonujących badania profilaktyczne. „Chcemy to zrobić poprzez podniesienie świadomości na temat roli profilaktyki i zdrowego trybu życia w zapobieganiu chorobom nowotworowym” – wyjaśnił. Działania będą skierowane do osób w wieku produkcyjnym.

Marszałek wymienił, że przeprowadzane będą m.in. spotkania, marsze, wizyty u pracodawców, zorganizowane punkty informacyjne oraz kampanie informacyjne w przestrzeni publicznej, np. murale, reklama na pojazdach komunikacji publicznej, animacje. „Być może trzeba będzie wykorzystać lokalne autorytety, sołtysów, proboszczów czy osoby, które przeszły chorobę” – dodał.

Projekt o wartości ponad 6 mln zł, z czego dofinansowanie z UE wyniesie ponad 5,7 mln zł, dotyczący profilaktyki raka jelita grubego ma umożliwić grupie prawie 3,5 tys. osób w wieku aktywności zawodowej skorzystać z badań profilaktycznych w tym zakresie.

Prawie 5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE wyniesie ponad 4,7 mln zł, przeznaczono na profilaktykę raka szyjki macicy. Zakłada się, że w ramach programu z badań cytologicznych będzie mogło skorzystać ponad 7 tys. kobiet.

W ramach obu projektów prowadzona ma być szeroka kampania informacyjno–edukacyjna, która zachęcać ma do dbania o zdrowie. Projekty mają być prowadzone w każdym powiecie województwa pomorskiego, aby jak najbardziej ułatwić mieszkańcom regionu dostęp do badań i informacji.

Prezes Kostrzewa przypomniał, że „dolar zainwestowany w profilaktykę daje cztery dolary oszczędności na leczeniu”. „Pora, żeby więcej Pomorzan uwierzyło, że profilaktyka jest niezwykle ważna (…); niestety wciąż zbyt wielu pacjentom nie możemy pomóc tylko dlatego, że nowotwór nie został zdiagnozowany w porę” – tłumaczył. Przyznał, że „liczy, że realizacja programów będzie początkiem stworzenia nowego stylu życia Pomorzan, mody na profilaktykę”. Wyraził nadzieję, że działania dotrą też do ludzi młodych, aktywnych zawodowo, którzy będą promować prozdrowotne zachowania w swoich rodzinach, środowisku.

Kostrzewa przyznał, że nie ma jeszcze dopracowanej koncepcji kampanii informacyjno–edukacyjnej. „Postaramy się być bardzo widoczni, żeby każdy mieszkaniec Pomorza przynajmniej kilka razy w czasie trwania akcji zderzył się z informacją o konieczności wykonywania takich badań” – podkreślił.

Członek zarządu woj. Pomorskiego odpowiedzialny za opiekę zdrowotną Paweł Orłowski zwrócił uwagę, że samorząd w najbliższych latach na działania profilaktyczne zamierza przeznaczyć z funduszy unijnych ok. 80 mln zł. „Po raz pierwszy na poziomie regionu podjęliśmy się stworzenia programów prozdrowotnych” – dodał. Pieniądze mają być przeznaczone na działania związane z cukrzycą, schorzeniami kardiologicznymi oraz czynnikami ryzyka w miejscu pracy. Projekty mają być realizowane w latach 2018-2021.

W minionym sezonie letnim w ramach akcji „Pomorskie dla zdrowia” z bezpłatnych badań, konsultacji dermatologicznych, porad dietetyków i szkoleń ratownictwa medycznego skorzystało prawie 3,5 tys. osób na plażach w Brzeźnie, Gdyni i Ustce oraz we Wdzydzach Kiszewskich. Celem akcji była promocja zdrowego i bezpiecznego wypoczynku na słońcu. W czasie badań wykryto ponad pięćset nieprawidłowości. Przebadano dermatoskopem prawie 400 osób; dermatolodzy stwierdzili niepokojące zmiany u 44 osób.

Bożena Leszczyńska(PAP)