Jak dodał wiceminister infrastruktury i budownictwa, „nie chodzi o to, żeby prezes siedział i patrzył w sufit. Muszą spłynąć wykazy nieruchomości, a to nastąpi w listopadzie".

Reklama

Zdaniem wiceministra najodpowiedniejszy moment na powołanie prezesa i rady nadzorczej KZN to czas, "kiedy KZN będzie mógł podejmować zadania ustawowe". Jak zaznaczył, w odpowiednim czasie ta informacja będzie przekazywana opinii publicznej.

"Na razie czekamy na wykazy gruntów, które mają być włączane do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Myślę, że dopóki tych wykazów nie będzie, to nie będą podejmowane czynności związane z powoływaniem zarządu" - dodał.

Jak zakłada ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), która weszła w życie 11 września, rada nadzorcza KZN będzie się składać z 9 członków.

W jej skład ma wejść pięciu przedstawicieli ministra ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, przedstawiciel ministra ds. finansów publicznych, przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, przedstawiciel ministra ds. środowiska oraz przedstawiciel ministra obrony narodowej.

Członków rady nadzorczej KZN będzie powoływał i odwoływał minister ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Będzie to robił na wniosek ministrów ds. finansów publicznych, rozwoju wsi, środowiska i obrony narodowej.

Zgodnie z przepisami ustawy o KZN, przewodniczącego rady nadzorczej wyznaczy minister ds. budownictwa i wybierze go spośród członków rady nadzorczej.

Minister, w drodze rozporządzenia, określi wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej za udział w jej pracach. Przy określaniu wynagrodzenia weźmie pod uwagę przepisy o wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Projekt rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia jest na etapie konsultacji publicznych.

Dzięki ustawie o KZN powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty będą przeznaczone pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN będzie również realizował zadania związane z ochroną praw najemców.

Resort zakłada, że pierwsze budynki mieszkalne w regulowanym ustawą o KZN programie Mieszkanie plus, na gruntach Skarbu Państwa włączonych do zasobu powstaną w 2019 roku, ale nie wyklucza wcześniejszej realizacji.

autor: Katarzyna Fiuk oraz Mariusz Polit

edytor: Dorota Skrobisz (PAP)