Akcjonariusze GPW zdecydowali o powołaniu na stanowisko prezesa Marka Dietla w czerwcu br. Za jego kandydaturą oddano 35,14 mln z 38,28 mln głosów oddanych ogółem. Przeciwko oddano 2,91 mln głosów.

Marek Dietl jest społecznym doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. Oprócz kariery eksperckiej i naukowej ma duże doświadczenie biznesowe wyniesione z pracy w międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego oraz pracy w branży venture capital. Zasiadał w radach nadzorczych piętnastu spółek: począwszy od spin-offów i start-upów przez małe i średnie firmy usługowe i produkcyjne po duże notowane na giełdzie przedsiębiorstwa oraz bank. 

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.