Dekpol ma umowę na rozbudowę CH Targówek w WarszawieWarszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Dekpol zawarł z Atrium Poland 1 Targówek 2 umowę na roboty budowlane w związku z przebudową i rozbudową centrum handlowego CH Atrium Targówek w Warszawie, podała spółka.

„Umowa została zawarta z zastrzeżeniem łącznego spełnienia w terminie do dnia 31 marca 2018 r. warunków zawieszających polegających na podpisaniu przez inwestora określonych w umowie umów z podmiotami trzecimi, o których zawarciu inwestor poinformuje spółkę. Zastrzeżenie powyższych warunków nie obejmuje początkowych etapów robót, w zakresie których umowa nabiera mocy z dniem podpisania. Zgodnie z umową, wykonawca ukończy całość robót w terminie ok. 23 miesięcy od daty przekazania placu budowy" – czytamy w komunikacie.

Za należyte i terminowe wykonanie wszystkich zobowiązań z umowy spółka otrzyma wynagrodzenie netto stanowiące równowartość ok. 33% przychodów grupy kapitałowej Dekpol na koniec 2016 roku (według kursu euro z dnia 25 września 2017 roku), podano również.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,71 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)