Echo z głównym akcjonariuszem chcą zwiększyć free float akcji bez nowej emisjiWarszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Echo Investment, wraz z większościowym akcjonariuszem, rozważają zwiększenie liczby akcji spółki znajdujących się w wolnym obrocie w drodze oferty do inwestorów instytucjonalnych, podało Echo zaznaczając, że samo nie ma potrzeby pozyskania dodatkowego kapitału w drodze emisji nowych akcji.

„Spółka, wraz ze swoim większościowym akcjonariuszem, rozważa zwiększenie liczby akcji spółki znajdujących się w wolnym obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w drodze oferty niepodlegającej obowiązkowi sporządzenia dokumentu ofertowego skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, w celu poprawy płynności akcji spółki dla wszystkich akcjonariuszy oraz dalszej dywersyfikacji struktury akcjonariatu spółki" – czytamy w komunikacie w ramach opóźnionej informacji poufnej.

Do wsparcia spółki w trakcie trwania powyższego procesu zaangażowane zostały: Kempen & Co N.V., Pekao Investment Banking oraz Wood & Company Financial Services, Oddział w Polsce.

„Na obecnym etapie sama spółka nie ma potrzeby pozyskania dodatkowego kapitału w drodze emisji nowych akcji" – zaznaczono również.

Największym akcjonariuszem Echo z pakietem niemal 66% jest Lisala, spółka zależna w całości należąca do Echo Partners B.V. Echo Partners B.V jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego, będącą współwłasnością oraz współkontrolowaną przez Griffin Topco III S.a r.l. (podmiot zależny od i zarządzany przez Oaktree) oraz LVS II LUX XX S.A R.L. (podmiot zależny od i zarządzany przez PIMCO).

Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

(ISBnews)