BIK: Wartość kredytów mikrofirm wzrosła o 11% r: r do 11 mld zł w I poł. br.Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Portfel kredytowy mikrofirm wzrósł w ujęciu ilościowych o 9,3% r/r do 115 tys. szt., a wartościowym zwiększył się o 11% r/r do 11 mld zł w I połowie 2017 roku, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

"W strukturze kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w I półroczu 2017 r. dominuje kredytowanie działalności bieżącej - 67% kwoty udzielonych kredytów w pierwszym półroczu 2017: 42% wartości kredytów udzielanych mikroprzedsiębiorcom to kredyty obrotowe, a 24,7% to kredyty w rachunku bieżącym" - czytamy w komunikacie.

Najczęściej z kredytów bankowych korzystają mikroprzedsiębiorcy na Górnym i Dolnym Śląsku, najrzadziej na Kielecczyźnie. W ujęciu geograficznym można zaobserwować duże zróżnicowanie w zakresie poziomu korzystania z finansowania kredytowego przez mikroprzedsiębiorców, podano także.

BIK podał, że udział kredytów mikrofirmopóźnionych w obsłudze więcej niż 90 dni w portfelach bankowych jest od 3 lat stabilny i kształtuje się na poziomie ok. 11% w ujęciu wartościowym.

(ISBnews)