"Wszystkie sporne kwestie pomiędzy federalnymi władzami Iraku i władzami Kurdystanu mogą i powinny być rozwiązywane na drodze konstruktywnego dialogu, dialogu prowadzonego z szacunkiem, w celu wypracowania akceptowalnego dla obu stron sposobu współistnienia w ramach jednego irackiego państwa" - ogłosił resort spraw zagranicznych.

MSZ podkreśliło, iż Rosja szanuje narodowe ambicje Kurdów, jednak opowiada się za integralnością terytorialną Iraku. "Niezmiennie popieramy niepodległość, spójność i integralność terytorialną sojuszniczego Iraku i innych państw Bliskiego Wschodu" - zapewniono.

Zdaniem rosyjskiego MSZ aktualnie "istotne jest, by unikać wszystkiego, co niosłoby za sobą ryzyko dodatkowego skomplikowania (sytuacji) i destabilizowania Bliskiego Wschodu, który i tak jest przepełniony konfliktami".

W poniedziałek w autonomicznym irackim Kurdystanie odbyło się referendum niepodległościowe. Ze wstępnych rezultatów wynika, iż 88 proc. głosujących opowiedziało się za niepodległością regionu. Władze centralne Iraku uznają kurdyjskie referendum za niekonstytucyjne i nielegalne. Niepodległości irackiego Kurdystanu sprzeciwia się także Turcja, Iran i Syria. Władze tych krajów, w których mieszka liczna mniejszość kurdyjska, obawiają się nasilenia tendencji separatystycznych. (PAP)