PCA: Strategia oszczędności energii ma istotny wpływ na efektywność gospodarkiWarszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - W ocenie Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), państwowa strategia działań w celu oszczędności energii, w której istotną rolę odgrywają jednostki akredytowane przez PCA, ma istotny wpływ na poprawę efektywności ekonomicznej polskiej gospodarki, jej konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne, poinformował zastępca dyrektora PCA Andrzej Kolasa.

„Podjęte w ostatnich latach działania w zakresie oszczędności energii mają istotny wpływ na poprawę efektywności ekonomicznej polskiej gospodarki oraz jej konkurencyjność. Jednym z elementów tych działań jest określenie ram prawnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki w ustawie z dnia 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej. Ustawa ta odwołuje się do systemów zarządzania środowiskowego wg rozporządzenia EMAS oraz systemów zarządzania energią opartych na polskiej normie (PN EN ISO 50001). W funkcjonowaniu tych systemów znaczącą rolę odgrywają jednostki akredytowane przez PCA" – powiedział Kolasa podczas debaty eksperckiej PCA.

W 2010 r. zapoczątkowano realizację polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Dokument ten odpowiada na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i do 2030 r. W wyniku wdrażania działań przewidzianych w tym dokumencie, nastąpiła znacząca poprawa efektywności energetycznej, a dzięki temu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Zastępca dyrektora zaznaczył, że w związku z wejściem w życie ustawy o efektywności energetycznej uwzględniającej funkcjonowanie w tym obszarze systemów zarządzania, PCA znowelizowało program akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania rozszerzając go o akredytacje dla programów certyfikacji wg normy PN EN ISO 50001.

„Od kwietnia bieżącego roku jednostki certyfikujące systemy zarządzania, starające się o akredytację PCA, czy też starające się o rozszerzenie posiadanego zakresu akredytacji o ten obszar, mogą składać takie wnioski do PCA. Na dziś mamy jedną jednostkę, która rozszerzyła swoją akredytację o program certyfikacji wg wymagań normy PN EN ISO 50001 oraz jeden wniosek o rozszerzenie zakresu w tym obszarze. Natomiast w zakresie rozporządzenia EMAS działalność prowadzimy od kilku lat i akredytujemy weryfikatorów prowadzących działalność w oparciu o to unijne rozporządzenie" – wskazał zastępca dyrektora PCA.

System akredytacji prowadzony przez PCA jest zgodny z systemem międzynarodowym. Dzięki temu akredytacja staje się pewnego rodzaju "paszportem" dla importu i eksportu towarów i usług. Międzynarodowy system akredytacji służy polskiemu rządowi w osiągnięciu spójności rynku wewnętrznego oraz konkurencyjności na rynku światowym, zaznaczył Kolasa.

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

(ISBnews)