Z badania wynika, że telefonu komórkowego, przeważnie z własnego wyboru, najczęściej nie mają osoby najstarsze (w wieku 65 lat i więcej). Telefon stacjonarny posiada natomiast co trzeci respondent - 35 proc.

Na trzecim miejscu najbardziej powszechnych urządzeń znalazł się telewizor z płaskim ekranem, który posiada 86 proc. gospodarstw domowych, a mniej więcej dwie trzecie (67 proc.) korzysta z płatnej telewizji kablowej lub satelitarnej.

Na kolejnym miejscu posiadanych dóbr znalazł się dostęp do internetu, który zadeklarowało 80 proc. Takie wyposażenie w swoim gospodarstwie domowym zadeklarowali praktycznie wszyscy w wieku 18–44 lata (96–98 proc. w zależności od kategorii wiekowej), absolwenci wyższych uczelni (95 proc.), a także większość mieszkańców największych miast (87 proc.) oraz osób zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (89 proc.).

Więcej niż dwie trzecie ankietowanych ma komputer przenośny - 68 proc., a komputer stacjonarny lub tablet - 37 proc. Największa liczba tego typu urządzeń przypadająca na osobę powyżej 6. roku życia znajduje się w gospodarstwach domowych osób w wieku 35–44 lata, absolwentów wyższych uczelni, mieszkańców największych miast. Ilość ta jest mocno zróżnicowana w zależności od wielkości miejscowości i poziomu wykształcenia badanych oraz zadowolenia z materialnych warunków życia.

Reklama

Kolejne miejsca zajęły: samochód osobowy, który posiada 75 proc. ankietowanych, przy czym niemal połowa - 46 proc. - ma jeden; prawie co czwarty - 23 proc. – dwa i tylko niewielu - 6 proc. - posiada trzy samochody lub więcej.

Podobna liczba ankietowanych ma w domu cyfrowy aparat fotograficzny - 43 proc. - oraz zmywarkę - 42 proc. Najczęściej to osoby lepiej wykształcone, mieszkające w największych miastach, zadowolone ze swojej sytuacji materialnej.

Co czwarty respondent (24 proc.) zadeklarował posiadanie działki rekreacyjnej; co piąty (21 proc.) ciśnieniowego ekspresu do kawy. Z kolei 18 proc. ma kino domowe i tyle samo - konsolę do gier.

Jak wynika z badania CBOS, relatywnie niewielu ankietowanych posiada takie rzeczy jak: czytnik książek elektronicznych - 7 proc.; klimatyzację - 3 proc.; łódź motorową lub żaglową - 1 proc. Do nielicznej grupy zaliczają się respondenci deklarujący posiadanie domku letniskowego - 5 proc. Z analizy zróżnicowań społeczno-demograficznych CBOS wynika, że są to najczęściej mieszkańcy największych, ponadpółmilionowych miast, stanowiący 13 proc. badanych.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (327) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face–to–face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 17–24 sierpnia 2017 roku na liczącej 1009 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)