Jak mówił Polska uzyskała zgodę KE na wypłatę zaliczek w wysokości 70 proc. wszystkich dopłat bezpośrednich ze względu na wystąpienie zjawisk klęskowych - przymrozków na wiosnę oraz ulewnych deszczy. Dodał, że oprócz Polski zgodę na wpłacenie 70 proc. zaliczek otrzymało 14 innych krajów UE m.in. Włochy, Hiszpania, Francja.

Poinformował, że resort rolnictwa uzgodnił już stosowne rozporządzenie w tej sprawie, które wkrótce trafi do publikacji.

Wypłata zaliczek nastąpi od 16 października do końca listopada. Na konta rolników trafi ok. 10 mld zł (9,6-9,8 mld zł), reszta zaś zostanie wypłacona do 30 czerwca następnego roku. W sumie rolnicy dostaną 14 mld zł. O dopłaty bezpośrednie ubiega się ok. 1 mln 350 tys. rolników, a dopłatami objęte jest ok. 14 mln hektarów.

W pierwszej kolejności zaliczki jak i płatności końcowe będą wypłacone rolnikom z powiatów, gdzie położone są gminy klęskowe, a więc będą to rolnicy z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego , wielkopolskiego, dolnośląskiego - podkreślił Zarudzki.

"Zgodnie z zapewnieniami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie ma opóźnień we wdrażaniu systemu informatycznego. Terminy wdrażania kolejnych funkcjonalności umożliwiających rozpoczęcie realizacji wypłat płatności będą w terminach określonych przepisami prawa unijnego" - poinformował wiceminister.

Obecnie Agencja przeprowadza kontrole administracyjne, sprawdza wnioski otrzymane od rolników i nalicza płatności. Do 22 września kontrole zostały przeprowadzone dla ponad 776 tys. rolników tj. 60 proc. ubiegających się o dopłaty bezpośrednie.

"Mając na uwadze obecny stan przygotowanie ARiMR, pragnę zapewnić, że nie ma zagrożenia dla realizacji płatności zaliczkowych za 2017 r." - powiedział. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

edytor: Bożena Dymkowska