Strata netto Cube.ITG wyniosła 14,16 mln zł w I poł. 2017 r.Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Cube.ITG odnotował 14,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 12,52 mln zł wobec 8,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,16 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 40,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 12,97 mln zł wobec 2,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. W 2015 roku przejęła Data Techno Park, który stanowi największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews)